Detta är en del av det vi stöder

Skolprojekt i Karlshamn

Kamratstödjare i Karlshamn

Diverse sociala arbeten i Karlshamn

Skolprojekt i Kongo

Vi sänder möbler, husgeråd m.m. till Litauen

Kläder via PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete)

 

 

34:an erbjuder arbetsträning, språkträning, praktikplatser och arbetstillfällen.

 

Tänk alltid på skicket på era gåvor då vi själva inte har så stor möjlighet att renovera möbler, laga eller tvätta kläder. Överskottet av försäljningen går till Pingstkyrkans hjälpverksamhet och samtidigt som ni gör en insats för vår verksamhet, gör ni även en insats för miljön. Det ni skänker kommer någon annan till glädje istället för att kastas på soptippen.Barn i Kongo lär sig läsa genom Pingstförsamlingens projekt.